บริการ

(Services)

บริการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)

       บริการรับจ้างทดสอบเจาะระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อนหรือช่องโหว่ทั้งจากภายในและภายนอกระบบเครือข่ายขององค์กร ด้วยรูปแบบและวิธีการทดสอบเจาะระบบที่เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด พร้อมจัดทำรายงานผลการทดสอบเจาะระบบที่มีผลกระทบต่อองค์กร คำแนะนำในการแก้ไขเป็นภาษาไทย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หรือแก้ไขได้ตรงจุดของช่องโหว่ เพื่อให้ระบบเครือข่ายสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด

penetration,Penetration Testing,pentest,ทดสอบเจาะระบบ,บริการทดสอบเจาะระบบ

       การทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประเมินมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรจากภัยคุกคามหรือความเสี่ยงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อธุรกิจรวมไปถึงการป้องกันและควบคุมการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

Example :

ระบุถึงสภาพแวดล้อมและวิธีการทดสอบเจาะระบบ

ค้นหาและระบุช่องโหว่ที่เกิดขึ้น

ลดความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้น

ประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เอกสารสำคัญในการนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเพิ่มการลงทุนด้านความมั่นคงปลอดภัย

T-NET IT SOLUTION Company

Address