ลูกค้าของเรา

Customer of us

ธอส
กระทรวงวิทยาศาสตร์แลพเทคโนโลยี
กรมนิตมอุตสาหกรรมประเทศไทย
BECI
กองทัพบก
ป.ป.ช.
NECTEC
ธกส
ไทยสมุทรประกันชีวิต
MFC
สสว
DGA
NIMT
INET
กรมอนามัย
DFT
FUJITSU
กพร
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กสทช.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน-(องค์การมหาชน)
บริษัท-ซีวายเอ็น-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด
สวทช
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก-(สกพอ.)

พาร์ทเนอร์ของเรา

Partner

Microsoft
FORTINET
DELL
Lenovo
VEEAM
VMWARE
CISCO
ZIMBRA
CompTIA
cPanel
SOPHOS
Plesk

Address