นโยบายการใช้งานคุกกี้

(Cookies Policy)

คุกกี้คืออะไร

 คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว คุกกี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในการเก็บรวบรวมบันทึกข้อมูลทางพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีระสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงการให้ข้อมูลกับเจ้าของเว็บไซต์ โดยไม่ได้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

เราใช้คุกกี้อย่างไร

 เราใช้คุกกี้หลากหลายวิธีเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของท่านในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึง:
1. การทำความเข้าใจในลักษณะการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา
2. การทำความเข้าใจในพฤติกรรมและความสนใจของท่านต่อคอร์สอบรม หรือบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คุกกี้ประเภทใด

คุกกี้มีหลากหลายประเภทแตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้อธิบายคุกกี้ที่เราใช้พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
ประเภทของคุกกี้ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราประกอบไปด้วย:
Strictly Necessary Cookies (คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง)
เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นในการทำให้ฟังก์ชันหลักของการทำงานของเว็บไซต์เราสามารถทำงานได้ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น เรื่องความปลอดภัย, การจัดการเครือข่าย, การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การปรับสมดุลการโหลด, และการเข้าถึงใช้งานได้ ท่านอาจปิดฟังก์ชันเหล่านี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านแต่การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อการทำงานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 
Category Name Period Purpose
tnetitsolution.co.th – viewed_cookie_policy 12 เดือน คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลเมื่อมีการแสดงข้อความ cookie_policyเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์
tnetitsolution.co.th – cookielawinfo-checkbox-necessary 12 เดือน คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลความยินยอมประเภท Necessary บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเว็บไซต์
tnetitsolution.co.th – cookielawinfo-checkbox-analytics 12 เดือน คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลความยินยอมประเภท Analytics บนเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาเว็บไซต์
tnetitsolution.co.th – CookieLawInfoConsent 12 เดือน คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลผลสรุปความยินยอมทั้งหมดบนเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
Statistics Cookies (คุกกี้สถิติ)
เราต้องการติดตั้งคุกกี้กูเกิ้ลแอนาไลติก (Google Analytics) เพื่อช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์โดยการเก็บรวบรวมและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา โดยการเก็บรวบรวมคุกกี้นี้จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุกกี้เหล่านี้ทำงานอย่างไรโปรดดูนโยบายคุกกี้ของเรา
Category Name Period Purpose
tnetitsolution.co.th _ga 2 Year คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
Targeting Cookies (คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย)
คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของเรา แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
Category Name Period Purpose
Google.com 1P_JAR 1 เดือน ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลบนเว็บไซต์ของ Google โดยพิจารณาจากการค้นหาล่าสุดและการดำเนินการต่าง ๆ ก่อนหน้านี้
Google.com AEC 22 สัปดาห์ คุกกี้เหล่านี้ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Google.com NID 6 เดือน คุกกี้ของ Google เพื่อการโฆษณา
Google.com OTZ 1 สัปดาห์ คุกกี้ของ Google ที่ส่งให้ Google Analytics ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ณ ที่ใด

เราจะรับข้อมูลของท่านผ่านประเภทคุกกี้ดังต่อไปนี้:

คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง: โดยตรงจากการใช้งานของท่าน
.tnetitsolution.co.th:

viewed_cookie_policy, cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-analytics, CookieLawInfoConsent

คุกกี้บุคคลที่สาม: จากการใช้งานของท่านส่งให้ Google Analytics
.tnetitsolution.co.th:

_ga

คุกกี้บุคคลที่สาม: จากการใช้งานของท่านส่งให้ Google
.google.com

1P_JAR, AEC, NID, OTZ

ฐานทางกฎหมายของเรา

 การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีของคุกกี้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นไปตามความยินยอมที่ได้รับโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมเมื่อใดก็ได้ที่ โดยท่านสามารถอ่านวิธีการยกเลิกความยินยอมได้ที่ “ท่านจะจัดการขอถอนคำยินยอมคุกกี้ได้อย่างไร” ด้านล่างนี้

การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งเราได้ประมวลผลไปแล้วโดยชอบ นอกจากนี้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เช่น ช้าขึ้นจากการเรียกใช้งานปลั๊กอินขอคำยินยอม

การประมวลผลข้อมูลของท่าน

เราจะประมวลผลข้อมูลของท่าน โดยการแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บริการของ Google [Google Analytics]

วิธีการจัดเก็บ

 เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

1.ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
2.สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์กับทางผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง cloud.z.com
3.ระยะเวลาการจัดเก็บ: ดูได้ที่หัวข้อ “เราใช้คุกกี้ประเภทใด”
4.เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง ข้อมูลจะถูกลบเมื่อคุณรีเฟรชหรือรีโหลดหน้าเว็บไซต์

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการตั้งค่าคุกกี้ให้ดำเนินการคลิ๊กเข้าไปที่ “ตั้งค่าคุกกี้” และปรับเปลี่ยนแถบเลื่อนต่าง ๆ ให้อยู่ที่ “เปิด” หรือ “ปิด” จากนั้นกด “SAVE & ACCEPT” เพื่อให้คำยินยอมคุกกี้ ท่านอาจจะต้องเปิดเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งเพื่อให้การตั้งค่าของท่านมีผล

ท่านสามารถค้นหาวิธีการจัดการคุกกี้บนบราวเซอร์ยอดนิยม ได้ดังนี้:

Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox
Opera
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer

สำหรับข้อมูลของบราวเซอร์อื่น ๆ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น ๆ

หากท่านต้องการยกเลิกหรือยุติการถูกติดตามโดยเครื่องมือ Google Analytics ในทุก ๆ เว็บไซต์ โดยศึกษาวิธีการได้จาก

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

ท่านจะจัดการขอถอนคำยินยอมคุกกี้ได้อย่างไร

ในกรณีที่ท่านต้องการขอถอนความยินยอม Cookies ที่ได้ให้ความยินยอมไปในตอนแรก ท่านสามารถกดคลิกลิงก์ดังกล่าวเพื่อขอถอนความยินยอมได้
คลิกที่นี่เพื่อขอถอนความยินยอม Cookies

T-NET IT SOLUTION Company

Address