บริการ

(Services)

จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ (Software & Hardware)

          การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย ควรพิจารณาเลือกใช้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ T-NET IT Solution ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ทำให้องค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น

advice,software,hardware,จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

ด้านเครือข่าย Peplink, EnGenius, Ubiquiti, Ruijie, Rcycc

ด้านความปลอดภัย FortiGate, SOPHOS

ด้านซอฟต์แวร์ VMWARE, Veeam

ด้านกฎหมาย SRAN Log File

T-NET IT SOLUTION Company

Address