ระบบเฝ้าระวัง (Monitoring) อุปกรณ์เครือข่าย (Network) และเครื่องแม่ข่าย(Server) ตอนที่ 1

Updated: Nov 9, 2020

monitoring

    ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ Open Source ที่ใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามประสิทธิภาพการทำงานอุปกรณ์เครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย เช่น CPU, Memory, Harddisk หรือแม้แต่แอพพลิเคชัน ผ่านโปรโตคอล SNMP หรือ Agnets ที่ติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. Network

2. System

3. Application

อุปกรณ์ Network เช่น Router, Switch, Firewall เป็นต้น

· MRTG

· Cacti

· CactiEZ

· Monitorix

ระบบปฎิบัติการ (System) เช่น Windows, Linux, Sun solaris เป็นต้น

· Cacti

· CactiEZ

· Nagios

แอพพลิเคชัน (Application) เช่น HTTP, FTP, SMTP เป็นต้น

· Zabbix

· Nagios

คุณสมบัติที่จำเป็นในการเลือกซอฟต์แวร์

· ซอฟต์แวร์มีหน้า Web GUI ให้ใช้งานง่าย

· ซอฟต์แวร์สามารถออกรายงานได้

· ซอฟต์แวร์สามารถแจ้งเตือนได้ เช่น ส่งเสียง, อีเมล, ข้อความ sms เป็นต้น

· ซอฟต์สามารถกำหนด Thresholding ได้

เสียเงิน

· Whatup gold

· Solarwinds

· PRTG

· IBM