การติดตั้ง VMWARE Tools บน Kali Linux

Updated: Nov 9, 2020

 

vmware tools kali linux

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

  1. apt-get update  อัพเดทฐานข้อมูลของโปรแกรมทั้งหมดบนระบบปฎิบัติการ Kali Linux
  2. apt-get upgrade  อัพเกรดโปรแกรมทั้งหมดบนระบบปฎิบัติการ Kali Linux
  3. reboot ดำเนินการรีสตาร์ทระบบปฎิบัติการ Kali Linux
  4. apt-get install open-vm-tools-desktop fuse ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ VMWARE Tools
  5. reboot ดำเนินการรีสตาร์ทระบบปฎิบัติการ Kali Linux

 

ประโยชน์

การติดตั้ง VMWARE Tools บน Kali Linux นั้นทำให้ระบบปฎิบัติการ Kali Linux ที่ติดตั้งบนซอฟต์แวร์ VMWARE Workstation นั้นมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น ย้ายข้อมูล, คัดลอกข้อมูล, ปรับขนาดหน้าและสลับหน้า เป็นต้น

 

อ้างอิง

http://docs.kali.org/general-use/install-vmware-tools-kali-guest