การติดตั้ง Ubuntu แบบง่ายด้วย Wubi

Updated: Nov 9, 2020

    Wubi  ย่อมาจากคำว่า “Windows-based Ubuntu Installer” เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบปฎิบัติการ Ubuntu บนเครื่อง Windows โดยที่ไม่ต้องแบ่ง Partition ในการติดตั้งสามารถติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบปฎิบัติการ Windows ที่อยู่บนเครื่องได้ทันที่ Wubi ของ Ubuntu เป็นโครงการที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ Ubuntu เวอร์ชั่น 7.04 ปัจจุบันเวอร์ชั่นล่าสุดคือ 12.04

    จุดประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยให้ผู้ที่ใช้งานที่ต้องการใช้งานระบบปฎิบัติการ Ubuntu ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยกับการติดตั้งระบบปฎิบัติการ Ubuntu แบบการแบ่ง Partition บน Windows เพื่อติดตั้ง ระบบปฎิบัติการบนเครื่องเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายของข้อมูลบนเครื่อง Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Wubi ได้จากเว็บไซต์ http://www.ubuntu.com/download/desktop/windows-installer    ดังภาพที่ 1

Wubi install ubuntu

ภาพที่ 1

 

2. หลังจากที่คลิกที่ “Get the installer” ดังภาพที่ จะเข้าสู่หน้าการบริจาคให้กับระบบปฎิบัติการ Ubuntu ให้ใส่ ทุกช่องแล้วคลิกที่ “Download”

3. เมื่อทำการดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้ทำการติดตั้ง wubi.exe ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

 

4. จากภาพที ขั้นตอนที่ 

1. ให้เลือกไดร์วที่จะติดตั้ง 

2. ให้เลือกขนาดที่ติดตั้งที่ต้องการ 

3.เลือกสภาพแวดล้อมแบบ “Ubuntu” 

4. ให้เลือกภาษา 

5.ใส่ชื่อผู้ใช้งาน 

6.ใส่รหัสผ่านแล้วกด “ติดตั้ง” ดังภาพที่ 3

 

ภาพที่ 3

 

 

5. หลังจากที่ติดตั้งเสร็จจะแสดงหน้าจอขึ้นมาให้ทำการ Reboot ใหม่

ภาพที่ 4

 

*หมายเหตุ :: หลังจากที่ Reboot จะขึ้นหน้าจอดังภาพที่ ให้เลือกระบบปฎิบัติการ Windows หรือระบบปฎิบัติการ Ubuntu

ภาพที่ 5

 

อ้างอิง

http://en.wikipedia.org/wiki/Wubi_(Ubuntu_installer)

http://www.ubuntu.com/download/desktop/install-ubuntu-with-windows เครดิต :: คุณทรงฤทธิ์ ศรีลาศักดิ์ (ผู้แนะนำ)

*หมายเหตุ :: ถ้าไม่สามารถติดตั้งได้ให้ดาวน์โหลดไฟล์ “Wubi” ที่เว็บไซต์ http://releases.ubuntu.com/precise/