อันตรายตรวจพบ “ช่องโหว่ร้ายแรง” กล้อง CCTV (Hikvision) รีบอัปเดตด่วน….

CCTV Hikevision

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ได้มีการตรวจพบช่องโหว่ความร้ายแรงระดับ 9.8/10 (CVE-2021-36260) ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าควบคุมกล้องจากระยะไกลผ่านทางพอร์ท 443 บน Protocol HTTPS โดยไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน รวมถึงไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการล็อกอินการเข้าใช้งานบนกล้องได้

รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่พบช่องโหว่

Product name

Affected version(s)

DS-2CVxxx1
DS-2CVxxx6

Versions which Build time before 210625

HWI-xxxx

IPC-xxxx

DS-2CD1xx1

DS-2CD1x23G0E(C)

DS-2CD1x43(B)
DS-2CD1x43(C)
DS-2CD1x43G0E
DS-2CD1x53(B)
DS-2CD1x53(C)

DS-2CD1xx7G0

DS-2CD2xx6G2

DS-2CD2xx6G2(C)

DS-2CD2xx7G2

DS-2CD2xx7G2(C)

DS-2CD2x21G0(C)

DS-2CD2x21G1(C)

DS-2CD2xx3G2

DS-2CD3xx6G2

DS-2CD3xx6G2(C)
DS-2CD3xx7G2
DS-2CD3xx7G2(C)

DS-2CD3xx7G0E

DS-2CD3x21G0

DS-2CD3x21G0(C)
DS-2CD3x51G0(C)

DS-2CD3xx3G2

DS-2CD4xx0
DS-2CD4xx6
iDS-2XM6810
iDS-2CD6810

DS-2XE62x2F(D)
DS-2XC66x5G0
DS-2XE64x2F(B)

DS-2CD8Cx6G0

(i)DS-2PTxxxx

(i)DS-2SE7xxxx

DS-2DYHxxxx

DS-2DY9xxxx

PTZ-Nxxxx

HWP-Nxxxx

DS-2DF5xxxx
DS-2DF6xxxx
DS-2DF6xxxx-Cx
DS-2DF7xxxx
DS-2DF8xxxx
DS-2DF9xxxx

iDS-2PT9xxxx

iDS-2SK7xxxx
iDS-2SK8xxxx

iDS-2SR8xxxx

iDS-2VSxxxx

DS-2TBxxx
DS-Bxxxx
DS-2TDxxxxB

Versions which Build time before 210702

DS-2TD1xxx-xx
DS-2TD2xxx-xx

DS-2TD41xx-xx/Wx
DS-2TD62xx-xx/Wx
DS-2TD81xx-xx/Wx
DS-2TD4xxx-xx/V2
DS-2TD62xx-xx/V2
DS-2TD81xx-xx/V2

DS-76xxNI-K1xx(C)
DS-76xxNI-Qxx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx-C(C)
DS-HiLookI-NVR-2xxMHxx-C(C)
DS-HiWatchI-HWN-41xxMHxx(C)
DS-HiWatchI-HWN-42xxMHxx(C)

V4.30.210 Build201224 – V4.31.000 Build210511

DS-71xxNI-Q1xx(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxMHxx-D(C)
DS-HiLookI-NVR-1xxHxx-D(C)
DS-HiWatchI-HWN-21xxMHxx(C)
DS-HiWatchI-HWN-21xxHxx(C)

V4.30.300 Build210221 – V4.31.100 Build210511

DS-2CD1x23G0Versions before (not include) V5.5.0 build xxxxxx
DS-2CD2xx1G0
DS-2CD2xx1G1
DS-2CD2x27G1
DS-2CD2x27G3E
DS-2CD4xx6FWD (Non-ANPR)
DS-2CD4xx5G0
DS-2XE6xx5G0
DS-2XE6xx2F
DS-2XM6xx2FWD
DS-2XM6xx2G0
(i)DS-2DExxxx

ในวันที่ 12 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยความมั่นคงปลอดภัยที่ใช้นามแฝงว่า Monte Crypto ได้โพสข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่บนระบบความปลอดภัยของกล้องHikvision อย่างละเอียดออกมาสู่สาธารณะ

อ้างอิง https://packetstormsecurity.com

วิดีโอตัวอย่าง สาธิตการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่

ผู้ใช้ควรดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตเพื่อป้องกันช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นนี้

อ้างอิง :

https://ipvm.com/reports/hik-exploit

https://packetstormsecurity.com/files/144097/Hikvision-IP-Camera-Access-Bypass.html

https://www.hikvision.com/en/support/cybersecurity/security-advisory/security-notification-command-injection-vulnerability-in-some-hikvision-products/security-notification-command-injection-vulnerability-in-some-hikvision-products/

https://droidsans.com/hikvision-cctv-critical-vulnerability/

ผู้เขียน : นาย วสุพล ไชยสง่าศิลป์

ผู้ตรวจทาน : นายเจษฏา ทองก้านเหลือง

เผยแพร่ : วันที่ 8 ตุลาคม 2564