การตั้งค่า VMWARE Workstation ใน Version สูงๆ ให้สามารถไปเปิดกับ Version ที่ต่ำกว่า

Updated: Nov 9, 2020

          เนื่องจากที่มหาวิทยาลัยของผมนั้นภายในห้องปฎิบัติการจะมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการทดลองการทำ Lab ต่างๆ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องทำการติดตั้งระบบปฎิบัติการต่างๆ ลงบน VMWARE Server 1.0 เพื่อใช้ในการทดสอบช่องโหว่ของระบบปฎิบัติการนั้นๆ ซึ่งเพื่อนผมส่วนใหญ่จะชอบใช้ VMWARE Workstation ในการติดตั้งระบบปฎิบัติการต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ Note book ของตัวเองแล้วนำไฟล์ image ไปเปิดที่มหาลัยแต่ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะมันเป็นคนละ Version กัน

ทำให้ต้องมีการตั้งค่านิดหน่อยบน VMWARE Workstation ดังนี้

 

1. เปิดโปรแกรม VMWARE Workstation ขึ้นมาแล้วไปที่ File เลือกที่ virtual machine

2. เลือกที่ Custom ดังรูปที่ 1

VMware

ภาพที่ 1

 

3. เลือก Hardware compatibility เป็น VMWARE Workstation 5 เพื่อให้รองรับการเปิดใช้งานบน VMWARE Server 1.0 ที่มหาวิทยาลัย

ภาพที่ 2

 

ปล. ผมหวังว่าเพื่อนๆ ทีมหาลัยจะได้ไม่บ่นอีกนะครับว่าไม่สามารถเปิดได้

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.vmware.com