แฮกเกอร์พม่า

    ตอนนี้ทางกลุ่ม UGMH (Union of UnderGround Myanmar Hackers) ทีม Hacker จากประเทศพม่าได้ดำเนินการเข้าโจมตีเว็บไซต์ต่างๆ ของรัฐบาลไทยมากกว่า 50 เว็บไซต์ ตามรายชื่อที่ได้โพสต์ประกาศในเพจ Facebook ชื่อ “ugmhmyanmar” ดังภาพที่ 1 เพื่อแสดงความไม่พอใจกับเหตุการณ์กรณีคดีที่ตำรวจไทยข่มขืนหญิงชาวพม่าบนโรงพักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และยังมีการเชื่อมโยงไปยังเรื่อง Covid-19 ที่เกิดขึ้นกับแรงงานพม่าในประเทศไทย ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเลือกปฏิบัติหรือไม่ ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้ทางไทยดำเนินการกับเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทางกลุ่ม UGMH นี้ได้ทำการเจาะเข้าโจมตียังเว็บไซต์ต่าง ๆ ของไทยอีกครั้งหลังจากเคยทำเมื่อช่วงหลายปีก่อนหน้านี้

ภาพที่ 1 อ้างอิง: https://www.facebook.com/ugmhmyanmar

    ซึ่งส่วนมากเป็นเว็บไซต์ที่ยังไม่ได้มีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ดีเพียงพอและมีช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับแก้ไขหรือปรับปรุงทำให้ง่ายต่อการถูกโจมตีด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางผู้ดูแลระบบควรเร่งตรวจสอบและดำเนินการอัพเดท Patch ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ท่านดูแลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่าง : เว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงการโจมตีของ Hacker ชาวพม่า ดังภาพ

ภาพที่ 2 อ้างอิงการโจมตีของ Hacker ชาวพม่า

รายชื่อ : เว็บไซต์ที่ถูกอ้างอิงจากการโจมตีของ Hacker ชาวพม่าดังนี้

ผู้เขียน : นาย วสุพล ไชยสง่าศิลป์

ผู้ตรวจทาน : นายเจษฏา ทองก้านเหลือง

เผยแพร่ : วันที่ 17 มกราคม 2564