Twitch ถูกแฮ็ก ข้อมูลรั่วไหลกว่า 125GB!!!

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้มีข่าว Twitch ถูกแฮ็ก ทำให้ข้อมูลรั่วไหลเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ข้อมูลรายได้ของสตีมเมอร์ , Source Code และประวัติการอัปเดตหรือแก้ไขไฟล์ทั้งหมด ซึ่งข้อมูลที่ได้ไปมีขนาด 125GB เรื่องนี้เปิดเผยโดยแฮ็กเกอร์ที่ไม่เปิดระบุตัวตน และล่าสุด Twitch ยืนยันแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นของจริง

twitch1.png

รายการข้อมูล Twitch ที่รั่วไหล

  • Source Code ของ Twitch ที่มีประวัติการอัปเดตหรือแก้ไขไฟล์

  • รายได้ของสตรีมเมอร์

  •  รหัสที่เกี่ยวข้องกับ SDK และบริการของ AWS ที่ Twitch ใช้

  • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ Twitch เป็นเจ้าของรวมถึง IGDB และ CurseForge

  • บริการที่เป็นคู่แข่ง Steam ซึ่งยังไม่เปิดตัว จาก Amazon Game Studios

  • เครื่องมือรักษาความปลอดภัยภายในของ Twitch

ผู้ใช้ Twitter บางรายเริ่มใช้ข้อมูล 125GB ที่รั่วไหลและกล่าวว่าในไฟล์พบรหัสผ่านผู้ใช้ที่ถูกเข้ารหัสไว้ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้เราควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน 2 ชั้น หรือที่เรียกว่า 2FA (Two-Factor Authentication) ในการป้องกันข้อมูลของตัวเราเองที่อาจจะเกิดการรั่วไหลสู่สาธารณะได้

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรายได้สตีมเมอร์ที่รั่วไหลออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ทำให้ Twitch ประสบปัญหา ถูกเหล่าสตรีมเมอร์หยุดใช้บริการและประท้วงเนื่องจากบริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ จากรายงานพบว่า Twitch ได้ทำการอัปเดตตัวกรองคำเพื่อทำการแบนข้อความที่ไม่ดี เสียดสี ว่าร้าย กับทาง Twitch เอง

 

อ้างอิง : https://www.videogameschronicle.com/news/the-entirety-of-twitch-has-reportedly-been-leaked/

ผู้เขียน : นาย วสุพล ไชยสง่าศิลป์

ผู้ตรวจทาน : นายเจษฏา ทองก้านเหลือง

เผยแพร่ : วันที่ 13 ตุลาคม 2564