การสร้างความปลอดภัยบนไฟล์ PDF

Updated: Nov 9, 2020

         ในวันหนึ่งผมได้รับมอบหมายให้ส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทำเป็นไฟล์PDF ที่มีความปลอดภัย คือ ห้าม Copy ห้าม Print ห้ามแก้ไขไฟล์ PDF ทำให้ผมต้องหาข้อมูลใน google เพื่อทำการสร้างไฟล์ PDF ที่มีความปลอดภัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้นได้  ทำให้ผมได้เจอกับซอฟต์แวร์ดีๆ และฟรีแบบมีคุณภาพอย่าง  PDF Creator ที่มีความสามารถแทบจะเทียบเท่าซอฟต์แวร์เสียเงินอย่าง Adobe Acrobat Professional

ขั้นตอนการการสร้างความปลอดภัยบนไฟล์ PDF

1. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ http://www.pdfforge.org/download แล้วทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

2. หลังจากติดตั้งเสร็จให้ทำการเปิดซอฟต์แวร์ PDF Creator ขึ้นมาเพื่อทำการตั้งค่าความปลอดภัยดังภาพที่ 1

PDF

ภาพที่ 1

3. คลิกที่ Formats แล้วไปที่แถบ Security ติ๊ก Use Security ตามด้วยหัวข้อ Encryption Level ติ๊ก Low แล้วไปที่หัวข้อ Disallow User to ติ๊กเลือกทั้งหมดแล้วกด Save ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2

จากภาพที่ เมือทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้ไฟล์เอกสาร PDF ได้

หมายเหตุ :: การ Print เป็นไฟล์ PDF ทุกครั้งจะต้องใส่ Password ทุกครั้งเพื่อป้องกันการCopy การ Print การแก้ไขไฟล์ PDF