หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศประจำปี2563

DSC_0509.JPG
No
Course Training
Price
Year_2021
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1
หลักสูตรการบริหารจัดการและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber security incident management)
18,900
Register
-
30-4
4-8
2
หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)
12,900
Register
15-17
10,11,17
7-10
3
หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)Beginners 1 วัน
2,999
Register
7,26
14
14,27
18
4
หลักสูตรการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย (Secured Software Development)
13,900
Register
17-19
19-21
5
หลักสูตรการอบรมผู้ปฎิบัติงานทางเทคนิคตามมาตรฐาน ISO 27001:2013
17,900
Register
6
หลักสูตรศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security Operations Center:SOC)
15,900
Register
21-24
26-29
7
หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยด้านเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application Hacking&Security)
7,900
Register
12-13
3-4
3-4
14-15
8
หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act)
18,900
Register
9-11 23-25
20-22
9
หลักสูตรอบรม กำกับดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตาม PDPA (Personal Data Protection Act) Beginner 1 วัน
3,999
Register
4,19
7
7,20
11
10
หลักสูตรการทดสอบเจาะระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Hacking and Security)
9,900
Register
14-15